ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ

Η Ορθονυχία είναι μέθοδος αντιμετώπισης της ονυχοκρύπτωσης με τη χρήση ελασμάτων. Δεν πονάει και τα αποτελέσματα είναι άμεσα! Τοποθετείται ακόμη και σε νύχια με φλεγμονή.


Αποτελεσματική Θεραπεία των νυχιών που έχουν εισχωρήσει χωρίς χειρουργείο !!!